หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว มรภ.ทั่วประเทศ > สวนสุนันทาเปิดเชิงรุกร่วมสำนักงานกองทุนฯ
สวนสุนันทาเปิดเชิงรุกร่วมสำนักงานกองทุนฯ

admin cvs
2018-07-17 11:42:10


        สวนสุนันทาเปิดเชิงรุกร่วมสำนักงานกองทุนฯ ลงชุมชนเต็มรูปแบบเปิดอบรมร้านค้าประชารัฐต้นแบบทั่วประเทศ 1000 ร้าน และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานมหาวิทยาลัยท้องถิ่นทั่วประเทศ ลงวิจัยเก็บข้อมูลเชิงลึกร้านค้าประชารัฐทั่วประเทศ นับเป็นความภูมิใจของชาวสวนสุนันทาภายใต้การนำท่านอธิการบดี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ที่สร้างเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งทางวิจัยและพัฒนาตามนโยบาย สวนสุนันทา 4.0