หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว มรภ.ทั่วประเทศ > จ.ลำปาง จัดประชุมใหญ่ขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามศาสตร์พระราชา
จ.ลำปาง จัดประชุมใหญ่ขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามศาสตร์พระราชา

admin cvs
2018-08-09 09:51:40


         จังหวัดลำปาง จัดประชุมใหญ่ขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามศาสตร์พระราชา นายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้รับการประสานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดลำปาง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดลำปาง และโครงการประชารัฐสวัสดิการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

         โดยกำหนดจัดประชุมในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานเปิดการประชุม ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกาเป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วีรยุทธ รวดเร็ว
ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

เว็บไซต : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6108030010039/2/30