หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สวนสุนันทาอาสาประชารัฐ > จับมือ 3 เส้าเข้าร่วมทำงานโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนา
จับมือ 3 เส้าเข้าร่วมทำงานโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนา

admin cvs
2018-07-17 19:19:31


         จับมือ 3  เส้าเข้าร่วมทำงานโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดเชิงรุกอบรมผู้ประกอบการร้านค้าประชารัฐ ! วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ , ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุคนธ์ เครือน้ำคำ และ ทีมงานเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยทางสำนักงานกองทุนฯมอบให้มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบภาพรวมการจัดอบรมร่วมกับทีมงานสำนักกองทุนฯ จัดอบรมร้านค้าประชารัฐจำนวน 4 รุ่นๆ 200 ตัวแทนร้านค้า ทั่วทุกภาค คาดว่าอาทิตย์หน้าจะมีการแถลงข่าวการจัดงานใหญ ที่ โรงแรม เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ