หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว มรภ.ทั่วประเทศ > จังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้ายกระดับ “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”
จังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้ายกระดับ “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”

admin cvs
2018-07-23 17:34:43


         วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมพรมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร”ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโซห่วยมืออาชีพ” ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมี นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นำผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ EDC เข้ารับการอบรม

         นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว จำนวน 952 ร้านค้า ซึ่งครอบคลุมทุกตำบลของทุกอำเภอใน จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล สำนักงานพาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโซห่วยมืออาชีพ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC

         พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่ออีกว่า โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดอบรมใน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย การบริหารธุรกิจอย่างง่าย การจัดทำบัญชีและการบริหารภาษี การเชื่อมโยง รวบรวม และกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กฎกติกาที่ร้านธงฟ้าประชารัฐต้องทราบและปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 12 รุ่นๆ 50 – 80 คน รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 952 คน