หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว มรภ.ทั่วประเทศ > พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ ขานรับนโยบายรัฐบาล
พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ ขานรับนโยบายรัฐบาล

admin cvs
2018-07-23 16:51:34


         วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ ขานรับนโยบายรัฐบาล ที่ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางสาวทัสนี ประภาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ธนาคารกรุงไทย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เข้าร่วมกิจกรรม

         

         นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.43 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครื่อง EDC จังหวัดร้อยเอ็ด มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC แล้วจำนวน 750 ร้านค้า ซึ่งครอบคลุมทุกตำบลของทุกอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดทำโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้น โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่จัดอบรมใน 4 หลักสูตรคือ หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่างง่าย หลักสูตรจัดทำบัญชีและการบริหารภาษี หลักสูตรการเชื่อมโยงรวบรวมและกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และหลักสูตรหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกฎกติกาที่ร้านธงฟ้าประชารัฐต้องทราบและถือปฏิบัติ การจัดอบรมจัดขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 แบ่งการอบรมออกเป็น 10 รุ่นๆ ละ 75 คน ที่โรงแรมราชภัฏร้อยเอ็ดกรีนวิลล์ ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับเครื่อง EDC จำนวน 750 ราย

         

         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ mobile Application “ถุงเงินประชารัฐ” เพื่อใช้ในการรับชำระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนเครื่อง EDC โดยเปิดโอกาสให้ร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า ร้านค้าในตลาด ที่จำหน่ายผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งเปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา


อ้างอิง : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/WNECO6107200010023